Májusi vendégünk: Püski István

Májusi vendégünk: Püski István

A “Farkasréti Esték” sorozat keretében a SASFA májusi vendége:

Püski István

a Püski Kiadó ügyvezető igazgatója

Az őskultúra töredékei a világban
hasonlóságok, azonosságok

Az előadás időpontja: 2023. május 31. este hat óra.
Helyszíne: a Farkasréti Általános Iskola Bp. XI., Érdi út 2.

Mindenkit szeretettel vár:
a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

OTP 11712073-21074363
Mobil: +36 70 280 4089
A belépés díjtalan!

www.sasfa.hu         sasfa@t-online.hu

Kapcsolódó anyagok:

Püski István a Püski Kiadó ügyvezető igazgatója. 1970-76 között Szepes Mária csoportjához tartozott. 1976-ban az Amerikai Egyesült Államokba telepedett ki, hogy a Püski Kiadó munkájába bekapcsolódjon. 1977-ben megjelentette Szepes Mária ikonikus könyvét, a „Vörös oroszlánt”. 1980-1995 között a Negyedik Út, vagy Gurdjieff csoporthoz csatlakozott. 1995-ban megjelentette Ouspensky: Egy ismeretlen tanítás töredékei című könyvét, majd több Gurdjieff könyv megjelentetésében is közreműködött. 1995-ben megismerkedett Carlos Castaneda tanításaival. Mexikóban bejárta a legfontosabb helyeket, hogy személyesen is megtapasztalhassa a valóságot. 1998-as hazaköltözése óta azok számára, akiket érdekel, átadja tapasztalatait.

Áprilisi vendégünk: Kondor Katalin

Áprilisi vendégünk: Kondor Katalin

A “Farkasréti Esték” sorozat keretében a SASFA áprilisi vendége:

Kondor Katalin

újságíró, közgazdász

„Merre tart Európa? – civil szemmel

Az előadás időpontja: 2023. április 26. este hat óra.
Helyszíne: a Farkasréti Általános Iskola Bp. XI., Érdi út 2.

Mindenkit szeretettel vár:
a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

OTP 11712073-21074363
Mobil: +36 70 280 4089
A belépés díjtalan!
Újbuda Önkormányzata támogatásával.

www.sasfa.hu         sasfa@t-online.hu

Kapcsolódó anyagok:

Márciusi vendégünk: Szántai Lajos

Márciusi vendégünk: Szántai Lajos

A “Farkasréti Esték” sorozat keretében a SASFA márciusi vendége:

Szántai Lajos

művelődéstörténész

„Mátyás király igazsága és a világ sorsa

Az előadás időpontja: 2023. március 29. este hat óra.
Helyszíne: a Farkasréti Általános Iskola Bp. XI., Érdi út 2.

Mindenkit szeretettel vár:
a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

OTP 11712073-21074363
Mobil: +36 70 280 4089
A belépés díjtalan!
Újbuda Önkormányzata támogatásával.

www.sasfa.hu         sasfa@t-online.hu

Kapcsolódó anyagok:

Februári vendégünk: Prof. Dr. habil. SZAKÁLY SÁNDOR, DSc

Februári vendégünk: Prof. Dr. habil. SZAKÁLY SÁNDOR, DSc

A “Farkasréti Esték” sorozat keretében a SASFA februári vendége:

Prof. Dr. habil. SZAKÁLY SÁNDOR, DSc

Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, főigazgató (VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár)

„A doni katasztrófa 1943.”

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg a keleti hadműveleti területen.
Az előadás időpontja: 2023. február 22. este hat óra.
Helyszíne: a Farkasréti Általános Iskola Bp. XI., Érdi út 2.

Mindenkit szeretettel vár:
a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

OTP 11712073-21074363
Mobil: +36 70 280 4089
A belépés díjtalan!

www.sasfa.hu         sasfa@t-online.hu

Kapcsolódó anyagok:

NYOLCVAN ÉVE A MAGYAR KATONÁK KEMÉNYEN ÁLLTÁK A HARCOT A DONNÁL
Egy hadsereg és emlékezete (részlet)

…”Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes, megismerve a hadsereg harcok során mutatott teljesítményét, a hadseregparancsot hatálytalanította és a magyar királyi 2. honvéd hadsereg katonáit megkövette: „Az eddig beérkezett harcjelentések és egyéb adatokból megállapítottam, hogy a 2. magyar hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsületét nem vesztette el, hanem sokáig a Don-parton keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes csapattestei és ennél magasabb kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, melyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak és felveszik a versenyt bármely hadsereg kimagasló fegyvertényeivel.”

Az 1943. január 1. és 1943. április 6. között lefolyt harcoknak jelentősek voltak a személyi veszteségei, de nem maradt ott a Donnál 200 ezer magyar katona és munkaszolgálatos, ahogy ezt napjainkban is vissza-visszatérően írják. A tények: 28 044 Magyarországra hazaszállított sebesült, 26 ezer szovjet hadifogságba került és 41 972 elesett/eltűnt katona és munkaszolgálatos.

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg első csapattestei 1942. április 11-én indultak el a békehelyőrségeikből a keleti hadműveleti területre. Akkor az a hadsereg a Magyar Királyi Honvédség legjobban felszerelt, magyar viszonylatban a legkorszerűbb fegyverzettel ellátott hadserege volt. A magyar királyi Honvéd Vezérkar főnöke, vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes akkor kiadott parancsában többek között a következőket írta: „A rendelkezésre álló időhöz és eszközökhöz mérten mindent megtettünk, hogy a 2. hds-et várható feladataira a legjobban felkészítsük. Felfegyverzés tekintetében nyugodtan állíthatjuk, hogy az elvonuló hadsereg mindazon korszerű fegyverekkel kellő számban rendelkezik, amellyel bármilyen ellenféllel szemben felveheti a harcot és nem marad el semmiféle hds. mögött.”

A harc, amelynek a célja a győzelem – amint arra Szombathelyi Ferenc is utalt – sajnos áldozatokkal jár, de nem mindegy, hogy mekkorával. Ezért is fogalmazta meg a Honvéd Vezérkar főnöke a minden parancsnok számára kötelező „ajánlását”: „A drága magyar vérrel takarékoskodni kell; ezt minden magyar pk-nak kötelességévé teszem.”

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg parancsnokai igyekeztek a Honvéd Vezérkar főnökének elvárásai szerint vezetni csapataikat. Volt, amikor a katonaszerencse kísérte a vállalkozásaikat, volt, amikor az a velük szemben állóknak kedvezett, de felelőtlenül, halálba küldeni a beosztottjaikat/alárendeltjeiket nem voltak hajlandók. Nem aktatáskában akarták hazahozni a katonáikat – amint azt az 1960-as években Jány Gusztávval kapcsolatban emlegették, mondván, ő arra kapott „felhatalmazást”, hogy Magyarországot ilyen módon szabadítsa meg az „ország szemetétől”, a szegényektől, baloldaliak­tól, zsidóktól.

A hadseregparancsnoki működése okán 1947-ben a Budapesti Népbíróság dr. Pálosi Béla vezette tanácsa által halálra ítélt, majd a Népbíróságok Országos Tanácsa által az ítéletet megerősítő végzést követően Tildy Zoltán köztársasági elnök által kegyelemre méltónak nem talált és 1947. november 26-án kivégzett Jány Gusztávot a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 1993. október 4-én kihirdetett ítéletében bűncselekmények hiányában a háborús bűntett vádja alól felmentette.

Ennek ismeretében úgy vélem – nyolcvan esztendővel a Don menti harcokat követően –, rá is vonatkoztathatók azok a mondatok, amelyeket ő fogalmazott meg az általa 1943. április 9-én kiadott 45. számú hadseregparancsában: „Hódolattal hajlok meg lélekben hősi halottaink és sebesültjeink előtt és megköszönöm valamennyiünk nevében, mit értünk és a magyar jövendőért tettek.

Egyikünk se felejtse el, hogy azok helyett és azok mellé, kik egyáltalán nem, vagy féllábbal, félkar­ral, csonkán, bénán kerültek haza, nekünk kell odaállani, nekünk kell szerettei­ken segíteni azzal, hogy elvégezzük helyettük azt a munkát, melyre ők már képtelenek. Segíts, mert az Isten téged is csak akkor segít meg. Töröld le a könnyet, adj karod erejéből, szíved melegéből, mert ők még többet adtak érettünk.”

A szerző történész, egyetemi tanár
(2023. január 12. Magyar Nemzet)

Januári vendégünk: Bandi István

Januári vendégünk: Bandi István

A “Farkasréti Esték” sorozat keretében a SASFA januári vendége:

BANDI ISTVÁN

tudományos kutató, ÁBTL

Előadásának témája:
„Afganisztán – mesélnek a túlélők”

Az előadás időpontja: 2023. január 25. este hat óra.
Helyszíne: a Farkasréti Általános Iskola Bp. XI., Érdi út 2.

Mindenkit szeretettel vár:
a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

OTP 11712073-21074363
Mobil: +36 70 280 4089

A belépés díjtalan!
 www.sasfa.hu         sasfa@t-online.hu

Kapcsolódó anyagok:

Hazajött a cinkkoporsó… „A fiút Afganisztánból Moszkvába küldték egy lakásba, hogy elvigyen néhány dokumentumot. Vonattal kellett volna érkeznie, de repülővel jött, ami miatt hamarabb érkezett, és senkit sem talált a lakásban. Arra gondolt: hazaszaladok, megnézem a szüleimet, és utána térek vissza Moszkvába. Amikor hazaért, az emberek éppen visszafelé tartottak a temetőből, – az ő temetéséről: hogyhogy eltemettetek, hiszen élek? Nem ment vissza Moszkvába, megbújt a temetőben. Éjszaka megjöttek az „ügyfelek”, kiásták a sírt és kiemelték a koporsót – tele kábítószerrel…” – részlet egy moldovai katona visszaemlékezéséből

„A hadsereget, mintha tanult emberek vezetnék, de azt, hogy mi keresnivalójuk volt idegen földön én, egy tanulatlan nő, nem tudom megérteni…” (egy szovjet katona anyja)

„Afganisztán etnikai csoportok színes mozaikja és találkozási pont Nyugat és Kelet között. A vándorlás és a kereskedelem egyik központja volt történelme során. Területét birtokolta az Óperzsa BirodalomNagy Sándor, az Omajjádok, az Abbászidák, a különböző török birodalmak, például Timur Lenké, a mongolok, a britek, a Szovjetunió, a tálibok és az Amerikai Egyesült Államok.” – Wikipedia

További linkek: