Iskolamentés 2007-2008. beszámoló

 

Hírek az iskola megmentését követő hetekből…

 

Hírek és dokumentumok az iskolamentés heteiből…

 

blank
Mi ellen tiltakoztunk?

1. Tiltakozunk a szegregáció ellen!

A kerület vezetésének célja a 76 év alatt három generációt felnevelő, egyetlen sasadi iskola helyén egy eltérő oktatási koncepciójú fizetős iskola kialakítása, melyet a jövőben csak azok látogathatnának, akiknek anyagi helyzete megengedi a több százezres tandíj kifizetését. A döntés következményeit előrevetítve, a sasadon felnövő generáció szegregálódik: a Farkasréti Iskolába járhatnak majd a budai és az agglomerációba költőző gazdag családok gyerekei ? s aki több generáció óta Farkasréten él és/vagy nagycsaládosként három vagy több gyermeket nevel, nem lesz képes megfizetni a tandíjat, viheti gyermekeit busszal egy távolabb fekvő iskolába, és nincs biztosíték arra, hogy ez a folyamat a választott iskolával szintén meg ne történjen.

2. Tiltakozunk az iskola elherdálása ellen!

A Farkasréti Általános Iskolát a 90-es évek második felében az adófizető magyar állampolgárok pénzén építették újjá, így kapott az iskola korszerű tornatermet, a szomszéd óvodások és külsős gyerekek által is látogatható tanuszodát, stb. Dr. Bács Márton előterjesztése alapján a felújított épületet szakmailag kifogásolható feltételekkel adná bérbe az önkormányzat 50 évre a Pasaréti Gimnáziumot is működtető alapítvány számára. A gazdasági aggályok mellett, komoly etikai kérdéseket is felvet egy ilyen irányú kerületvezetési szándék, mely egy közvagyonból létrehozott intézményt játszana át magánkézbe.

3. Tiltakozunk a helyi közösség érdekeit semmibe vevő szándék ellen!

A szülők úgy értékelték a városvezetés döntését, hogy Sasad nagymúltú, három generációt felnevelő egyetlen iskolájának magánkézbe adásával semmibe veszi a 76 év alatt összekovácsolódott közösséget és lemond Sasad jövőjéről. Ehelyett az agglomerációba költöző újgazdag családok és az ismeretlenségből előlépő, Pasaréti Gimnáziumot üzemeltető alapítvány érdekeit tartja szem előtt. Egy jövőtlennek ítélt Sasad adófizető szavazói megtalálják annak lehetőségét, hogy érdekeiket képviselve vagy kiváljanak a kerületből, és a határos XII. kerülthez csatlakozzanak, vagy részönkormányzatot hozzanak létre, amely utóbbi döntése nélkül nem lehet majd határozni a lakói sorsáról.

4. Tiltakozunk a titkos folyamatok ellen!

Az iskola magánkézbe adását méltán tarthatjuk az Önkormányzat titkos szándékának, mivel:
Az önkormányzat szándékáról az önkormányzati testületi gyűlés előtti napokban értesültek csak az érintettek.
A szülők körébe nem hivatalos módon került kiszivárogtatásra a hír, ami futótűzként terjedt, és amit a később megismert hivatalos előterjesztés sokak nagy megdöbbenésére minden pontjában megerősített.
A döntéshozatali eljárás épp a karácsonyi ünnep és az iskolai szünet idejére esik, ezek közelsége szinte teljesen ellehetetleníti az iskola megmaradásáért tenni akaró közösség lehetőségeit.
Az önkormányzati vezetés korábbi nyilatkozataival (az alig pár hónappal korábban elfogadott kerületi oktatási koncepció, Molnár Gyula polgármester tanévnyitó beszéde) teljes ellentétben áll a szakmailag is megkérdőjelezhető előterjesztés, amely 50 évre pecsételné meg Sasad egyetlen, és a kerület legnépszerűbb iskolájának sorsát!
Az eredeti előterjesztés alapján már januárban meg is szavazhatta volna a testület, hogy az önkormányzat az eddigi egyetlen ajánlattevővel (Alapítvány a Pasaréti Gimnáziumért) szerződjön, és szeptember elsejével már fizetőssé váljon az oktatás. Ezt tudta késlelteni a szülői válságstáb tevékenysége.

5. Tiltakozunk a diákellenes lépés ellen!

Az önkormányzat titkos és szakmailag előkészítetlen javaslata ellen szól az is, hogy a Farkasréti Általános Iskola diákjai mind tanulmányi versenyeken, mind sportversenyeken kimagasló eredményeket értek el az elmúlt években, s igen magas a középiskolában továbbtanulók aránya is. Az intézmény sikerét jelzi, hogy az minden évben túljelentkezéssel telik meg, s csak az önkormányzat jóváhagyása híján nem indít négy osztályt az elsősök számára.

6. Tiltakozunk a tanári közösséget sértő lépés ellen!

A szakmai, nevelői és emberi szempontból is kiemelkedő tanári kart, melyben tíz éve nem volt személyi változás és akik közül sokan 20-30 éve tanítanak az iskolában, több szempontból is hátrányosan érinti az iskola magánkézbe adása.

Az iskola magánkézbeadásával a tanári kar elveszti közalkalmazotti státuszát? A nemzetközi oktatást célul kitűző alapítvány iskolában az angolul magas szinten nem beszélő tanárok helyzete hosszú távon bizonytalan!

Ahogy a gyerekek látták

Az iskolamentés zárásaként a gyermekeknek is lehetőség volt arra, hogy megfogalmazzák érzéseiket iskolájukkal kapcsolatban. A ?Miért szeretem a Farkasrétit? címen meghirdetett pályázatra rengeteg alkotás és írás érkezett, amiből az iskola 75. éves születésnapjára kiállítást szerveztünk ? ebből néhány alkotást itt is bemutatunk.

Ezúton is köszönjük a sok csodás rajzot és írást, és reméljük, hogy még sok gyermeknek fogja a Farkasréti Általános Iskola azt jelenti, amit gyermekeinknek ez ma jelent.

Ahogy a sajtó látta

A sajtó széles körben foglalkozott az iskola megmentéséért összefogó civil kezdeményezéssel, amiért ezúton is köszönetet mondunk. Az archív híradások jelenleg feltöltés alatt állnak.