Kedves Tanáraink, kedves Öregdiákok!

2007. december 28-án megalakult Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete (SASFA), amely a  Farkasréti (korábban Érdi úti) Általános Iskola volt diákjainak és tanárainak összegyűjtését, közösséggé formálását tűzte ki céljául.

Az alapításnak szomorú aktualitást adott, hogy a XI. kerületi képviselőtestület a nagymúltú iskola magánkézbe adását tervezte 2008. szeptemberétől. Sasad egyetlen iskolája elvesztésének veszélye közösségbe forrasztotta nem csak az 1200 szülőt, de Sasad polgárait és a volt tanárokat, diákokat is. E szomorú ügy kapcsán merült fel, és valósult meg az öregdiákok összefogása, szervezett formában.

Az egyesület céljai között szerepel, hogy:

  • a diákok, az iskolában szerzett tudást, a közösségi szellemiséget megőrizzék;
  • ápolják a 1932-ben alapított iskola hagyományait;
  • segítsék Sasad és Farkasrét múltjának megismerését és jövője fejlődését;
  • szellemi műhelyt hozzanak létre, amelynek keretében különböző rendezvények szervezésével (előadások, kiadványok, filmvetítések, kiállítások, vitaestek, stb.) társadalmi művelődési lehetőséget teremtenek az iskola környezetében;
  • kapcsolatot építsenek ki más civil szervezetekkel, közösségekkel;
  • az iskolával, az iskola vezetőségével, tanáraival, a szülői munkaközösséggel szoros kapcsolatot kiépítve erkölcsileg és anyagilag egyaránt segítsék az iskola fejlődését, oktató-nevelő munkáját, valamint az iskola diákjainak tehetség-gondozását; egyéni magatartásukkal, példamutatással, az egyesületi munkával járuljanak hozzá a helyi társadalom fejlődéséhez;
  • képviseljék az iskola közösségét a helyi társadalmi és önkormányzati környezetben;
  • mozdítsák elő a volt Farkasréti (Érdi úti) diákok összefogását.

Várjuk a volt érdi úti és farkasréti iskola diákjainak és tanárainak jelentkezését! A belépési nyilatkozatot az internetes oldalon letölthető formátumban közreadjuk, illetve az iskolában, valamint az alapító tagoknál az érdeklődök számára hozzáférhetővé tesszük.

Dr. Wallendums Árpád
az Egyesület elnöke

Mátray Csilla
az Egyesület titkára

SASFA Egyesület

 

Képek az alakuló közgyűlésről

Jelentkezés

Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését, aki egyetért az egyesület alapszabályával és célkitűzéseivel, és az egyesület  tagja vagy pártoló tagja kíván lenni.

Teljes jogú tag:
Az a természetes személy, aki az Egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, szellemiségével egyetért, írásban tagfelvételét kéri, kijelenti, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri, elfogadja, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tartja, az Egyesületi tagdíjat az előírásoknak megfelelően befizeti.

Pártoló tag:
Az a természetes vagy jogi személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályzatában megfogalmazott célokat, azok megvalósításához anyagi / szellemi / szakmai támogatást nyújt.

Tagdíj:
Éves tagdíj: 2000 Ft

Fizetés módja:
  • befizethető személyesen készpénzben az Egyesület által szervezett rendezvényeken
  • átutalással a SASFA bankszámlájára: OTP Bank Nyrt. 11712073-21074363

Jelentkezési lap: 
A jelentkezési lap EZEN A LINKEN érhető el.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap elküldhető e-mailben, leadható az iskolában vagy az Egyesület által minden hónap utolsó szerdáján (esetenként csütörtökön) megrendezésre kerülő SASFA esteken. A tagfelvételről az Elnökség dönt.

Kérdéseit, észrevételeit az alábbi címre várjuk:
e-mail: sasfa@t-online.hu
Titkár: Mátray Csilla